You have no items in your shopping cart.
Close
Filters
Search

Lijmen

View as Grid List
Sort by
Display per page

lijm 3M / Scotch Display Mount 400ml permanent

Ideaal voor het lijmen van uitstal- en displaymateriaal.

Geschikt voor zowel poreuze als niet poreuze materialen.

Lijmt onder andere textiel, dik karton, hout en schuim. Geschikt voor eenzijdige aanbrenging.
Eenvoudig spuiten en monteren.
Bevat geen schadelijke drijfgassen.
Verstelbare spuitnippel zorgt voor gelijkmatig spuitpatroon.

Veiligheidsinformatie.
Na het inademen frisse lucht toedienen.
Bij klachten arts raadplegen.
Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen.
Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen. Gevarenaanduiding;
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsvoorschrift;
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261E Inademing van damp of spuitnevel vermijden.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P410 + P412 Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F.
P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.
€ 22.50

lijm 3M / Scotch Photo Mount 400ml permanent

Indruk maken is gemakkelijker dan ooit.
Ideaal voor montage van foto's, kaarten, afdrukken en tekeningen.
Uiterst sterke lijm voor professionele toepassingen met gecoat papier.

Langzaam drogende lijm voor een perfecte positionering vóór de uiteindelijke hechting.
Permanent na het drogen.
Verstelbare spuitnippel zorgt voor gelijkmatig spuitpatroon. Veiligheidsinformatie.

Na het inademen frisse lucht toedienen.
Bij klachten arts raadplegen.
Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen.
Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.
Gevarenaanduiding;
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsvoorschrift;
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P280E Beschermende handschoenen dragen.
P410 + P412 Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F.
P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.
€ 22.50

lijm 3M / Scotch Re Mount 400ml non permanent

Voor het aanbrengen van tijdelijke verbindingen.

* Na verwijdering geen beschadiging van originele documenten.
* Houdt licht papier en textiel op elke gladde ondergrond.
* Geschikt voor eenzijdige aanbrenging.
* Eenvoudig spuiten en monteren.
* Bevat geen schadelijke drijfgassen.
* Verstelbare spuitnippel zorgt voor gelijkmatig spuitpatroon.

Inhoud: 400 ml.
€ 28.95

lijm 3M / Scotch Spray Mount 400ml non permanent

Voor het monteren van films en ontwerpen.

* Kleeft onmiddellijk, maar blijft verplaatsbaar.
* Wordt niet broos met de tijd.
* Geschikt voor eenzijdige aanbrenging.
* Eenvoudig spuiten en monteren.
* Bevat geen schadelijke drijfgassen.
* Verstelbare spuitnippel zorgt voor gelijkmatig spuitpatroon.

Eenzijdig aanbrengen.
Verwijderbaar.
Laat geen lijmresten na.

Inhoud: 400 ml. / 282 gram.
€ 22.50

lijm Lero fotolijm 100ml

Voor schoon, snel en rimpelloos plakken van foto’s en papier.

Zuurvrij, trekvrij, watervast en krimpvrij.

Breng een laagje Lero lijm aan op beide op elkaar te plakken vlakken.
Even laten drogen en dan de vlakken op elkaar drukken.
Overtollige lijm kan zonder vlekken worden weggewreven.

Eenmaal geplakte foto’s kunnen gemakkelijk weer verwijderd worden. Tast inkjet-afdrukken niet aan.
€ 6.99

lijm Loctite Schroefdraadborging 5gram

Loctite schroefdraadborging vergrendelt en dicht snel en veilig bouten, moeren en metalen schroeven af en voorkomt losraken door trillingen en schokken.

Beschermt tegen corrosie.
Eenvoudig te demonteren met gereedschap.
Flacon 5 gram.
€ 9.99

lijm Tesa hobbylijm flacon 90gr

Universele hobbylijm van tesa is geschikt voor bijna alle typen papier, stof, vilt, kurk, leer en nog veel meer knutselmaterialen.

Door de unieke cap ideaal voor nauwkeurig puntlijmen en schoon oppervlakten lijmen.
Weer- en waterbestendig.
Verouderingsbestendig.
Luchtdicht afsluitbaar.

Veiligheidsinformatie.
Na het inademen frisse lucht toedienen.
Bij klachten arts raadplegen.
Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen.
Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.

Gevarenaanduiding; H225 "Licht ontvlambare vloeistof en damp."
H350 "Kan kanker veroorzaken H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie."
H336 "Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken."
€ 3.99

lijm Tesa hobbylijm flacon 180gr

Universele hobbylijm van tesa is geschikt voor bijna alle typen papier, stof, vilt, kurk, leer en nog veel meer knutselmaterialen.

Door de unieke cap ideaal voor nauwkeurig puntlijmen en schoon oppervlakten lijmen.
Weer- en waterbestendig.
Verouderingsbestendig.
Luchtdicht afsluitbaar.

Veiligheidsinformatie.
Na het inademen frisse lucht toedienen.
Bij klachten arts raadplegen.
Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen.
Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.

Gevarenaanduiding; H225 "Licht ontvlambare vloeistof en damp."
H350 "Kan kanker veroorzaken H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie."
H336 "Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken."
€ 7.99

lijmvellen NanoTac 10vel A4 voor hobby

Droge verlijming.
Supersneldrogend.
Duurzaam permanent klevend.
Droogt niet uit.
Zuurvrij.

Voor: Foamboard, Karton, Kunststof, Hout, Aluminium.
En vele andere materialen.
€ 12.20

lijmvellen NanoTac 10vel A4 voor professioneel gebruik

Droge verlijming.
Supersneldrogend.
Duurzaam permanent klevend.
Droogt niet uit.
Industriële lijmkracht.
Zuurvrij.

Voor: Foamboard, Karton, Kunststof, Hout, Aluminium.
En vele andere materialen.
€ 18.95
Close